Een bekeuringsgesprek voeren: hoe doe je dat?

Als buitengewoon opsporingsambtenaar ben je bevoegd om bekeuringen te schrijven in het geval van een overtreding. Dat heet ook wel een mini-pv (proces-verbaal). In dit artikel leggen we jou uit hoe je zo een bekeuringsgesprek voert. Dat doen we aan de hand van de hieronder beschreven casus.

De casus

Je passeert een man die voor geluidsoverlast zorgt. Zijn buren klaagden daarover en je hebt zelf ook gehoord hoe hard de muziek stond.

1. Benader de persoon in kwestie

Je benadert de man en vertelt hem dat hij geluidsoverlast veroorzaakt, dat dat niet is toegestaan en je hem daarvoor een bekeuring geeft.

2. Houd de persoon staande en stel zijn of haar identiteit vast 

Vervolgens houd je de man staande als verdachte van het veroorzaken van geluidsoverlast. Pas vanaf dat moment is hij verdachte en kun je de man vragen naar zijn identiteitsbewijs. Om de identiteit van de man vast te stellen stel je een aantal controlevragen. Werkt de man niet mee? Dan mag je zijn identiteitsbewijs vorderen. Hij is verplicht daaraan te gehoorzamen.

3. Wijs de verdachte op zijn of haar rechten 

Voordat je de man verdere vragen stelt, wijs je hem op het feit dat hij recht heeft op consultatie- en verhoorbijstand op eigen kosten. Consultatiebijstand houdt in dat je (bij iedereen) juridisch advies mag inwinnen voordat het verhoor plaatsvindt. Verhoorbijstand houdt in dat jij je juridisch kunt laten bijstaan door een raadsman of vertrouwenspersoon tijdens het verhoor. Ziet de verdacht af van zijn recht op bijstand? Dan wijs je hem erop dat dit nadelig voor hem kan zijn, maar dat hij altijd nog terug kan komen op zijn recht op verhoorbijstand.

4. Neem de verklaring af 

Pas dan mag je de verklaring afnemen. De man kan je vertellen waarom hij geluidsoverlast veroorzaakte, maar is niet tot antwoorden verplicht.

5. Wijs de persoon op de hoogte van de bekeuring en verdere afhandeling

Na het afnemen van de verklaring, wijs je de man op de hoogte van de bekeuring. Vergeet niet dat daar altijd 9 euro aan administratiekosten bij opgeteld worden. Binnen afzienbare tijd ontvangt de man in kwestie een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau. Wijs hem erop dat hij op de achterzijde van de acceptgiro informatie vindt over hoe hij in bezwaar kan gaan.

6. Overhandig de persoon zijn of haar identiteitsbewijs en vervolg je dienst

Tot slot verzoek je de man om in het vervolg geen geluidsoverlast meer te veroorzaken, overhandig je hem zijn identiteitsbewijs en geef je (eventueel) een kopie van zijn bekeuring terug. Je wenst hem een fijne dag en vervolgt je dienst.  

BOA

De-escalerend optreden

Mensen bekeuren doe je niet voor je plezier en is ook niet gemakkelijk. Hoe zorg je ervoor dat mensen rustig blijven en begrijpen waarom je ze aanspreekt of bekeurt? Daarover schreven we in een ander artikel, dat je vindt via onderstaande button!

Bekijk artikel

Bijdragen aan de leefbaarheid in jouw gemeente?

Wil jij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in jouw gemeente? Lees dan meer over de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar via onderstaande button.

Lees meer