De-escaleren kun je leren!

Als buitengewoon opsporingsambtenaar heb je tijdens het werk vaak te maken met weerstand. Bijvoorbeeld bij het aanspreken van een groep jongeren, omdat ze geluidsoverlast veroorzaken. Vraag je ze om de muziek zachter of zelfs uit te zetten, dan ben je al gauw de boeman en stemmen ze niet (graag) in met jouw verzoek. Geef je een vrouw een bekeuring, omdat ze in een voetgangersgebied fietst? Dan raak je haar in haar portemonnee, wat zelden leidt tot begrip voor de situatie. Hoe zorg jij ervoor dat mensen rustig blijven en begrijpen waarom je ze aanspreekt of bekeurt? En wat kun je doen om zelf je hoofd koel te houden, ook wanneer dat de ander even niet lukt? Daarvoor is het juist benaderen van personen essentieel. Binnen de handhaving heet dat de-escalerend optreden. In dit artikel geven we vier tips die je daarbij helpen.

1. Laat mensen eerst hun emoties uiten

Mensen hebben veel aan hun hoofd. Misschien heeft de persoon die je aanspreekt wel een heel slechte dag en is dat voor hem of haar net de laatste druppel. Wanneer mensen je vanuit boosheid of frustratie aanspreken, heeft het weinig zin om ze uit te leggen waarom je ze bekeurt. Laat ze dan eerst uitpraten, zodat ze zich gehoord voelen en kunnen afkoelen. Biedt een luisterend hoor en toon begrip voor de situatie waarin ze verkeren. Als iemand zich gehoord en begrepen voelt, is het voor jou een stuk makkelijk om jouw standpunt uit te leggen.

2. Ken je wetten 

Wanneer je iemand benadert, moet je natuurlijk weten waarom je dat doet. Vaak genoeg proberen mensen onder een boete uit te komen, stellen ze dat zij de wet niet hebben overtreden en dragen ze daarvoor argumenten aan. Als buitengewoon opsporingsambtenaar heb je bewijslast: jij moet uitleggen dat de persoon die je aanspreek wél in overtreding was. Daarvoor gebruik je soms jouw omgeving. Is de fietser in het voorbeeld langs een bord gefietst waarop staat dat zij een voetgangersgebied betrad? Wijs de fietser daar dan op. Op dat moment wordt het voor de persoon in kwestie lastiger om jouw argument(en) te weerleggen.

3. Weet waarom je bekeurt

Het is niet alleen belangrijk om te weten welke wet iemand overtreedt, maar ook wat het nut van die wet is. Als een man zonder vergunning collecteert in de winkelstraat, dan kan dat met de beste bedoelingen zijn. Hij kan daar echter wel passanten mee tot last zijn. Om die reden bepaalt een gemeente wie wel en wie niet mag collecteren. Om mensen te ontmoedigen om alsnog te collecteren, staat er een geldboete tegenover het collecteren zonder vergunning. Het is niet aan jou om te bepalen wie wel en wie niet mag collecteren, het is aan jou om de wet te handhaven.

4. Blijf consequent

Als buitengewoon opsporingsambtenaar bekeur je mensen wanneer je hebt gezien dat zij de wet hebben overtreden. Degene die je bekeurt, heeft daar niks tegen in te brengen. Jij hebt het tenslotte gezien. Wees daarom zeker van je zaak en blijf bij jouw standpunt. Wanneer je dat niet doet, merken mensen dat en proberen ze onder de bekeuring uit te komen. Doe je dat wel, dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. En zijn mensen het niet eens met de bekeuring? Dan kunnen ze natuurlijk altijd in bezwaar gaan nadat ze de bekeuring ontvangen.

Blijf jij rustig onder druk?

Met deze tips houd je jouw hoofd makkelijk(er) koel en laat je de meeste situaties geruisloos verlopen. Denk jij dat je rustig kunt blijven onder druk en met een glimlach de openbare orde kunt bewaren? Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken!

Bekijk vacatures